نظر به اينكه عدم آشنايي همكاران با موارد قانوني امكان سقط جنين (سقط درماني) سبب انجام اعمال خلاف (كورتاژ غيرقانوني) مي‌شود، لذا به منظور رفع ابهام و بيان موارد انديكاسيون‌هاي علمي و شرايط پذيرش درخواست و صدور مجوز سقط مطالب ذيل به استحضار مي‌رسد:

براساس بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشكي قانوني كشور:

1-   در صورتي كه ادامه بارداري مادر به مرگ جنين يا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درماني (تنها در ادارات كل پزشكي قانوني استانها) مورد پذيرش قرار مي‌گيرد، البته در صورت دستور مقام قضايي يا درخواست زوجين يا معرفي نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگي).

2-   معرفي نامه پزشك بايد شامل عكس بيمار (ممهور به مهر پزشك معالج)، مشخصات شناسنامه‌اي جهت احراز هويت، تشخيص بيماري، روش تشخيص (علائم، نشانه‌ها و آزمايش‌هاي پاراكلينيك) بوده و به پيوست آن تصوير شناسنامه و مدارك احراز هويت زوجين و نيز نتايج آزمايش‌هاي پاراكلينيك (داراي عكس بيمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه‌اي )ارايه گردد.

3-   در مورد انديكاسيون‌هاي جنيني انجام حداقل دو نوبت سونوگرافي و در مورد انديكاسيون‌هاي مادري حداقل يك نوبت سونوگرافي براي تعيين سن بارداري و ارايه آن به پيوست معرفي نامه پزشك الزامي است.

4-      ارايه حداقل دو مشاوره تخصصي در تائيد تشخيص بيماري به پيوست معرفي نامه پزشك الزامي است.

5-   در موارد خارج از فهرست انديكاسيون‌هاي اعلام شده، ارايه حداقل سه مشاوره تخصصي مبني بر ناهنجاري منجر به مرگ جنين يا خطر مرگ مادر الزامي است.

 

انديكاسيونهاي سقط جنين در بيماريهاي مادر

قلب:

1-      هر بيماري دريچه‌اي كه به نارسائي قلبي منجر به FUNCTIONAL CLASS 3 و 4 رسيده باشد و غيرقابل برگشت به 2 باشد.

2-      هرنوع مسائل حاد قلبي غير از كرونر كه به F.CLASS 3 و 4 رسيده باشد از قبيل ميوكارديت و پريكارديت.

3-      سابقه بيماري كارديوميوپاتي ديلاته در حاملگي‌هاي قبلي .

4-      سندرم مارفان در صورتي كه قطر آئورت صعودي بيش از 5 سانتي‌متر باشد.

5-      آيزن منگر.

 

گوارش:

1-      كبد چرب حاملگي.

2-      واريس مري GRADE  سه.

3-      سابقه خونريزي از واريس مري بدنبال PORTAL HYPERTENSION.

4-      هپاتيت اتوايميون غيرقابل كنترل.

 

نفرولوژي:

1-      نارسايي كليه

2-      فشار خون غيرقابل كنترل با داروهاي مجاز در دوران حاملگي

 

ريه:

هر بيماري ريوي اعم از آمفيزم، فيبروز، كيفواسكوليوز و BRONCHIECTASIS بشرط ايجاد PUL. HYPERTENSION حتي از نوع MILD

 

هماتولوژي:

HYPER COAGULABILITY كه تجويز هپارين منجر به تشديد بيماري ديگري گردد كه جان مادر را تهديد مي‌كند.

 

عفوني:  

ابتلا به ويروس HIV كه وارد مرحله بيماري AIDS شده باشد.

 

روماتولوژي:

1-      لوپوس فعال غيرقابل كنترل بادرگيري يك ارگان ماژور.

2-      واسكوليتها زماني كه ارگانهاي ماژور درگير باشند.

 

جراحي اعصاب:

تمامي توده‌هاي فضاگير CNS باتوجه به نوع و محل آن كه شروع درمان در جنين و عدم شروع درمان در مادر باعث خطر جاني گردد.

 

پوست:

ديمفيكوس ولگاريس، پسوريازيس شديد و ژنراليزه و ملانوم نوع پيشرفته كه باعث خطر جدي جاني براي مادر شود.

 

نورولوژي:

1-      اپي‌لپسي‌هايي كه عليرغم درمان چند دارويي مقاوم به درمان باشد.

2-      M.S هايي كه بيمار DISABLE شده باشد.

3-      مياستني گراو در مراحل پيشرفته به شرط اينكه خطر جدي جاني براي مادر داشته باشد.

4-      انواعي از بيماريهاي موتورنرون مثل ALS كه با حاملگي تشديد يابد و براي مادر خطر جدي جاني داشته باشد.

انديكاسيونهاي سقط جنين در بيماريها و ناهنجاريهاي جنيني كه به مرگ جنين داخل رحم (مرده‌زايي) يا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد جنين منجر مي‌شوند.

 

جراحي و ارتوپدي:

1-      استئوژنزيس ايمپرفكتاي مادرزادي.

2-      ديسپلازي استخواني – غضروفي كشنده يا استيپل اپي فيزيال.

3-      بيماري استئوپتروزيس انفانتيل (فرم بدخيم).

 

نفرولوژي و ارولوژي:

1-      آژنزي دوطرفه كليه.

2-      كليه پلي سيستيك نوع مغلوب.

3-      ديسپلازي مولتي سيستيك كليه‌ها .

4-      سندرم پوتر.

5-      سندرم نفروتيك مادرزادي به شرط ايجاد هيدروپس.

6-      اختلال كروموزومي كه موجب ضايعات پيشرفته و به ويژه گرفتاري مغز و كليه گردد (مانند سندرم واكترل).

7-      هيدرونفروز شديد دوطرفه كليه‌ها.

 

هماتولوژي:  

1-      آلفا تالاسمي (به شكل هيدروپس فتاليس).

2-      اختلال ترومبوتيك مثل كمبود پروتئين C (هموزيگوت) و فاكتور 5 ليدن (هموزيگوت).

 

نوزادان:  

1-      تريزومي 13 .

2-      تريزومي 18 .

3-      تريزومي 3/8/16.

4-      آنانسفالي .

5-      هيدروپس فتاليس با هر مكانيسم .

6-      سندرم فرياد گربه .

7-      هولوپروز نسفالي .

8-      سيرنگوميليا .

9-      كرانيوشيسيس.

10-   مننگوانسفالوسل، مننگوهيدروانسفالوسل.

11-   ديسپلازي تاناتوفوريك يا كوتولگي كشنده نوزادي.

12-   سيكلوبيا همراه باهولوپروز نسفالي.

13-   ايكتيوزيس گراويس مادرزادي.

14-   شيزنسفالي.

15-   اگزانسفالي.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:47  توسط شیرین زرگر | 

تصویب نهایی شرح وظایف ماماها در شورای عالی نظام پزشکی 

جدیدترین شرح وظایف ماماها در مؤسسات درمانی – بهداشتی (دولتی و خصوصی) که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده است به شرح ذیل به اطلاع اعضاء محترم می‌رسد. 
متن شرح وظایف مصوب به شرح ذیل می باش
د :

شرح وظایف ماما در مؤسسات بهداشتی درمانی (دولتی – خصوصی)

بند الف : تعریف ماما

ماما به شخصی اطلاق می شود که تحصیلات مامائی را در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد برابر مقررات در مراکز آموزشی داخلی و خارجی به پایان رسانیده و موفق به اخذ پروانه رسمی مامائی از مقامات صلاحیت دار مربوطه شده باشد. او باید قادر به نظارت مراقبت و توصیه به زنان در طی دوران حاملگی ، زایمان و دوره بعد از زایمان ، هدایت زایمانها به مسئولیت خود و مراقبت نوزاد و شیرخوار و کودک زیر شش سال باشد. این مراقبت شامل پیشگیری ، کشف حالات غیرطبیعی در مادر و کودک فراهم ساختن کمکهای پزشکی و اجرای اقدامات اورژانس در نبود کمک پزشکی می باشد.
او وظیفه مهمی در مشاوره و آموزش بهداشت نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده و جامعه دارد. کار ماما باید شامل آموزش دوران بارداری ، آماده کردن والدین برای پذیرش وظایف پدری و مادی بوده و به تنظیم خانواده و مراقبتهای کودک و بعضی از موارد بیماریهای زنان گسترش یابد. او می تواند در بیمارستانها ، درمانگاهها ، واحدهای بهداشتی ، منازل (مشاوره مامائی و زایمان در منزل) و هر شکل دیگری از ارائه خدمات مامائی کار کند.
با عنایت به تعریف فوق ، ماما موظف است در حیطه شرح وظایف ذیل در جایگاه خود انجام وظیفه نماید.
تبصره : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجاز است بنا به نیاز سیستم شبکه و واحدهای تابعه زیر نظر مدیریت شبکه و متخصصین زنان و مامائی و کارشناسان مامائی پروانه دار از وجود کاردانهای مامائی استفاده خدمتی مورد نیاز را بعمل آورد.

بند ب : شرح وظایف در دوران بارداری ، زایمان و پس از زایمان 

دوران بارداری :
گرفتن شرح حال و انجام معاینات فیزیکی کامل به همراه مانورهای لئوپولد و معاینات ارزیابی لگن توزین ، اندازه گیری فشار خون ، بررسی ارتفاع رحم و رشد جنین و سمع صدای قلب بصورت دوره ای درخواست آزمایش تشخیص حاملگی (خون ، ادرار) و آزمایشات معمول حین حاملگی (کامل ادرار و کشت ادرار،( BUN , HBSAG , VDRL , FBS , CBC , DIFF , HCT , HB , RH , BLOOD , GROUP , HBSAB) و نیز تیتراژ سرخجه ، کومبس غیرمستقیم در صورت لزوم و ارجاع موارد غیر طبیعی به پزشک متخصص.
درخواست سونوگرافی (جهت تعیین سن حاملگی و بررسی سلامتی جنین) مشاوره و آموزش در مورد مشکلات و بیماریهای دوران بارداری داروها ، سیگار ، الکل و مواد مخدر و عوامل خطر محیطی و شغلی ، ژنتیک ، تغذیه ، فعالیتها ، بهداشت دهان و دندان و بهداشت فردی و نیز آمادگی جسمی و روحی دوران بارداری ، ترویج تغذیه با شیر مادر ، مراقبت از نوزاد در منزل و پیشگیری از هیپوترمی و …
ارزیابی سلامت جنین (بررسی حرکات جنین ، NST) 
تجویز داروهای مجاز در حاملگی طبق لیست پیوست و برابر دستورالعملهای مربوطه تشخیص موارد غیر طبیعی در دوران بارداری و ارجاع به پزشک متخصص حین زایمان :
معاینه فیزیکی و مامائی و در صورت لزوم معاینات واژینال و تشخیص موارد غیر طبیعی و ارجاع به پزشک مطابق موارد ذکر شده در (بند ج)

 

تصمیم گیری و دستور پذیرش و تشکیل پرونده و گر فتن شرح حال مطابق فرم مربوطه در مورد مراجعه کنندگان کاملاً طبیعی درخواست آزمایشات (خون ، ادرار ، فرن تست ، نیترازین تست و خون)
درخواست روشهای پاراکلینیکی (سونوگرافی – رادیوگرافی – NST) در ختم حاملگی در صورت عدم وجود پزشک متخصص 
دستور و نظارت بر انجام شیو و انما 
پذیرش زائو در اتاق درد و زایمان توسط مامای کشیک 
کنترل صدای قلب جنین و ثبت آن 
کنترل علائم حیاتی مادر 
گرفتن رگ و مایع درمانی وریدی و انواع تزریقات 
ادامه معاینات مکرر و ثبت پیشرفتهای زایمانی در فرم مخصوص و اطلاع به پزشک فوریتهای پزشکی 
در صورت لزوم اینداکشن (تحریک زایمانی) و تقویت و تشدید در دهان زایمان (AUGMENTATION) با نظر پزشک متخصص زنان و زایمان 
در صورت امکان استفاده از مانیتورینگ خارجی با حضور پزشک 
در بیماران سزارین ، تشکیل پرونده و درخواست آزمایشات مورد لزوم HCT-HB و رزرو خون و تعیین گروه و RH قند و اوره و …)، سونداژ مثانه 
انجام مراحل مختلف زایمان با نمایش سر (سه مرحله زایمانی) دادن بی حسی موضعی و انجام اپی زیاتومی و ترمیم پارگی درجه یک و دو و ترمیم اپی زیاتومی در صورت لزوم 
انجام زایمان با نمایش ته در شکم سوم و بالاتر (در مواقع اورژانس و عدم حضور متخصص) 
سنجش آپگار و بررسی سلامت ظاهری نوزاد 
انجام کوراژ در صورت لزوم 
انجام فوریتهای مامائی در مراکزی که متخصصان زنان و زایمان حضور ندارد (در حد امکانات) به جز گذاردن انواع فورسپس احیای مادر و نوزاد تجویز داروهای مجاز در صورت لزوم طبق لیست پیوست و برابر دستورالعمل موجود بعد از زایمان قرار دادن مادر در وضعیت راحت و کنترل و نظارت بر انجام ثبت اثر انگشت مادر ، کف پای نوزاد در پرونده و بستن دستبند نوزاد. 
درخواست آزمایشات کومبس مستقیم و غیرمستقیم و تجویز آمپول رگام در صورت لزوم


درخواست آزمایشات مورد نیاز برای نوزادان متولد شده از مادران دچار ناسازگاریهای خونی 
تکمیل پرونده مادر و نوزاد و صدور گواهی ولادت و اجازه انتقال مادر به بخش 
کنترل کامل وضع عمومی مادر تا 2 ساعت بعد از زایمان و ثبت در پرونده (کنترل علائم حیاتی مشاهده هر نوع ترشحات پس از زایمان و گزارش هرگونه موارد غیر طبیعی به پزشک – کنترل میزان خونریزی و عیت رحم و پرینه معاینه پستان و کنترل مثانه در صورت اتساع اقدام در جهت تخلیه نمودن آن) 
آموزش به مادر در مورد مراقبتهای بهداشتی مادر و نوزاد (مراقبت از پستان و نحوه شیردادن ، تغذیه استحمام و روشهای جلوگیری از بارداری ، واکسیناسیون و توجه به بند ناف و پیشگیری از هیپوترمی) 
اجازه ترخیص در مورد مادران با زایمان طبیعی پس از انجام معاینات لازم 
تجویز داروهای مجاز در صورت لزوم طبق لیست پیوست و برابر دستورالعملهای موجود

بند ج : موارد غیر طبیعی که در بند ب اشاره شده و بایستی حتماً پزشک حضور یابد: 

1 – نمای غیر از قله سر و قرارهای غیرطبیعی چند قلوئی 
2 – پیدایش علائم زجر جنین و نامرتب بودن صدای قلب جنین و یا شنیدن صدای قلب جنین 
3 – پاره بودن کیسه آب به مدت بیش از 12-6 ساعت و وجود تب در شروع دردهای زایمانی 
4 – پائین یا بیرون افتادن بند ناف 
5 – طولانی شدن مراحل لیبر و زایمان و انقباضات پشت سر هم 
6 – وجود هرگونه توده و انسداد در مسیر کانال زایمان 
7 – هرگوه سابقه جراحی (سزارین قبلی) حاملگی غیر طبیعی و سقطهای مکرر و نازائی 
8 – وجود هرگونه خونریزی غیر طبیعی 
9 – فشار خون بالا و حملات تشنجی 
10 – فشار خون پایین و بروز علائم شوک 
11- وجود بیماریهای داخلی (گوارش ، صرع ، کلیه ، قلب ، ریه ، خونی ، دیابت ، روانی و ضعف مفرط و …) 
12 – اولین حاملگی در سنین کمتر از 18 سال یا بیش از 35 سال 
13 – وجود علائم پره اکلامپسی و اکلامپسی 
14 – زایمان پیش از موقع کمتر از 28 هفته ، پارگی زودرس کیسه آب و سایر موارد مشابه 
15 – زایمان بعد از 42 هفته 
16 – مادران RH منفی و حساس شده 
17 – تب و لرز پس از 24 ساعت از زایمان ، خونریزی خارج از اندازه ، عدم برگشت رحم به حالت عادی ، ترشحات غیرطبیعی و بدبو، تورم و سرخی دردناک پستانها ، عدم توانایی دفع ادرار پس از 12 ساعت ، تورم پای مادر و سایر موارد مشابه.


بند د : شرح وظایف ماما در دوران غیر بارداری 

انجام مشاوره و آموزش شامل : 
گرفتن شرح حال و تشکیل پرونده 
آموزش و مشاوره در مورد نوجوانان بلوغ و مسائل و مشکلات آن 
آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج و آمادگی برای بارداری 
مشاو ه و آموزش در خصوص استفاده از روشهای مختلف پیشگیری از بارداری با زوجین (اعم از مشاوره آموزشی قبل و بعد از بستن لوله ها در زن و مرد ، IUD ، نورپلنت و …) 
مشاوره و آموزش روشهای تنظیم خانواده پس از زایمان و سقط با زوجین 
آموزش مردم جهت جلب مشارکت آنان در برنامه های بهداشتی بخصوص مشارکت مردان در برنامه های تنظیم خانواده 
مشاوره و آموزش خودآزمایی پستان و بیماریهای پستان علی الخصوص در ارتباط با دوران شیردهی 
آموزش در مورد واکسیناسیون مادر ، نوزاد ، شیرخوار و کودک زیر شش سال 
مشاوره و آموزش در مورد روش شیردهی و شروع به موقع و صحیح غذاهای کمکی 
آموزش در مورد هرگونه مشکلات رشد کودک 
آموزش بهداشت دهان و دندان و بهداشت فردی مادر و کودک 
مشاوره و آموزش در خصوص بیماریهای مقاربتی ، ایدز ، هپاتیت ، سرطانها و ناباروری با زوجین 
مشاوره و آموزش در خصوص مسائل و مشکلات جنسی 
مشاوره و آموزش در مورد بهداشت و مسائل و مشکلات یائسگی 
انجام معاینات لازم شامل :
انجام معاینات فیزیگی و آزمایشات غربالگری 
انجام معاینات دوره ای پستان و غربالگری بیماریهای مربوطه و ارجاع به پزشک در صورت لزوم 
انجام معاینات دستگاه تناسیلی و غربالگری بیماریها و ارجاع به پزشک در صورت لزوم 
انجام دوره ای پاپ اسمیر و نیز بررسی سیتولوژیک نمونه در صورت گذراندن دوره‌های مربوطه 
معاینه نوزاد ، کودک و شیرخوار شامل (معاینه دهان و دندان ، وضعیت تکامل کودک ، بررسی بهداشت فردی کودک ، مراقبت و بهداشت بند ناف و …) 
ارائه خدمات شامل : درخواست آزمایشات لازم قبل از تجویز روشهای پیشگیری از بارداری و آزمایش کشت ترشحات واژن در صورت لزوم (در حال حاضر درخواست آزمایش FBS و بررسی چربیهای خون قبل از تجویز قرص برای داوطلبینی که سن بالای 35 سال یا سابقه دیابت در دوران بارداری و غیر آن دارند و یا چاق می باشند، طبق دستورالعملهای موجود الزامی است) درخواست سونوگرافی در صورت لزوم پیش از گذاردن IUD یا جهت بررسی وضعیت آن 
گذاردن IUD و خارج کردن آن 
تجویز کاندوم 
تجویز قرصهای خوراکی ضدبارداری 
تجویز آمپولهای پروژسترونی 
کاشت نورپلنت 
تجوزیر سایر روشهای پیشگیری از بارداری به غیر از موارد ذکر شده در بندهای فوق 
درمان عفونتهای واژن و سرویکس در حد مجاز 
نظارت و انجا واکسیناسیون زنان قبل از ازدواج و حین بارداری و نیز انجام واکسیناسیون شیرخواران و کودکان زیر شش سال توزین و اندازه گیری دوره ای فشار خون جهت مراجعین تنظیم خانواده 
پایش رشد شیرخواران و کودکان زیر شش سال شامل توزین ، اندازه گیری قد ، دور سر و … ثبت در نمودار رشد کودک و تفسیر ان 
تشخیص و درمان بیماریهای اسهالی طبق دستورالعملها نمودارهای آموزشی موجود 
در مورد عفونت های حاد تنفسی آموزشی به مادر در جهت پیشگیری و مراقبت در منزل از کودک مبتلا طبق دستورالعملها و نمودارهای آموزشی موجود 
تجویز داروهای مجاز به شرح لیست پیوست و براساس دستورالعملهای مربوطه 
هـ : سایر موارد 
برنامه ریزی ، نظارت و آموزش سایر پرسنل تیم بهداشتی در صورت نیاز 
برنامه ریزی مدیریت و نظارت بر بخشهای مراقبت های مادر و کودک 
برقراری ارتباط مناسب با سایر همکاران و مسئولین محل کار و همکاری با دیگر اعضای تیم بهداشتی ارائه خدمات مامائی در منازل حمایت روحی ، عاطفی و روانی زن ، کودک و خانواده در تمام ابعاد خدمتی 
رعایت کلیه اخلاقیات ، مقررات و قوانین حرفه ای مامائی 
انجام پژوهش و شرکت در طرحهای ملی – تحقیقاتی

تبصره : 

باتوجه به تغییرات احتمالی و پیشرفتهای علمی در زمینه کلیه علوم و از جمله رشته مامائی (از قبیل دارو درمانی ، روشهای تشخیصی کلینیکی ، پاراکلینیکی و …) پیشنهاد می گردد ، در صورت لزوم و احساس نیاز این شرح وظایف حداکثر هر 5 سال یک بار مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد.

شرح وظایف ماماها در دفتر کار :

1 – آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی و مامائی به جامعه زنان با درک نیازهای فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی خانواده به منظور کمک کردن در کاهش میزان مرگ و میر مادر و نوزاد  –

 2-مشاوره و راهنمایی در زمینه بهداشت و آموزش شیردهی در حین و بعد از بارداری ، بهداشت ازدواج ، نسل ، بهداشت و تنظیم خانواده 
3 – انجام کلیه مراقبتهای دوران بارداری و زایمان و پس از آن و پی بردن به موارد غیر طبیعی در مادر و جنین 
4 – تشخیص زود رس بیماریهای دوران بارداری و پی بردن به موارد غیر طبیعی و معرفی بیمار به مراکز دارای پزشک متخصص زنان و زایمان 
5 – انجام اقدامات اولیه در فوریتهای مامائی در صورت عدم دسترسی به پزشک و معرفی سریع زائو به مراکز درمانی که پزشک متخصص در آن حضور دارد.
6 – شروع درد زایمان به طور مصنوعی با استفاده از سرم سنتوسینون منحصراً در بیمارستانها با هماهنگ نمودن و قبول مسئولیت توسط یک تن از پزشکان متخصص زنان و زایمان با عنایت به اینکه ماما اجازه دارد زائو را در مراکز مجاز بستری و مسئولیت زایمان او را برعهده گیرد. 
7 – انجام زایمان طبیعی با پرزانتاسیون سفالیک و یا سیر طبیعی در بیمارستانها و منازل و معرفی زائو در هرگونه نمای غیرطبیعی به پزشک متخصص (انجام زایمان طبیعی در دفاتر کار غیر قانونی است مگر در موارد اورژانس و در شرایط طبیعی ) 
8 – انجام اپی زیاتومی صرفاً مدیولترال با استفاده از بی حسی موضعی 9 – انجام اقدامات اولیه در مورد فوریتهای نوزاد (ASTHVXIA) مثل ساکشن ، دادن اکسیژن ، اعزام سریع به مراکز پزشکی و انجام کلیه مراقبتهای نوزاد سالم با مسئولیت خود در بیمارستانها و منازل 
10 – گرفتن پاپ اسمیر از دهانه رحم و انجام معاینه پستان و ارجاع موارد مشکوک به پزشک متخصص 
11 – معاینه زنان و بیمار یابی از طریق گرفتن شرح حال و معاینه و ار 
12 – درخواست و با انجام آزمایش گراویندکس و درخواست انجام (BHCG) به منظور تشخیص حاملگی 
13 – درخواست آزمایشات معمولی حین حاملگی شامل کامل ادرار و کشت آن و آزمایش خون (BG, RH , HB , HCT , CBC , DIFF , FBS , VDRL , AB HBSAG , HBSAB , BUM , CR) در مورد بیماران RH منفی جهت تشخیص حساس بودن و درخواست انجام کومبس غیر مستقیم ، کشت و ترشحات واژن و تیتراژ سرخجه 
14 – درخواست سونوگرافی به تعداد مجاز در حد تشخیص و سن حاملگی و بررسی وضعیت سلامت جنین (در موارد غیر حاملگی وضعیت IUD و مشکلات مربوطه) 
15 – گذاشتن IUD و کلیه مراقبتهای قبل و بعد از آن 
16 – درمان واژینیتها با داروهای مجاز 
17 – درمان ماستیت پس از زایمان با آنتی بیوتیک و اقدامات درمانی تا قبل از تشکیل آبسه و در مورد (آبسه به پزشک ارجاع شود) 
18 – انجام کلیه روشهای مجاز تنظیم خانواده که از لحاظ وزارت بهداشت در حیطه وظایف ماما قرار گیرد 
19 – ماماها می توانند حاملگی های پرخطر را با مشارکت پزشک متخصص تحت نظر بگیرند 
20 – تجویز داروهای مجاز طبق لیست پیوست و برابر دستورالعملهای موجود داروهای مجاز تجویزی توسط ماما : 
1 – انواع ویتامینها (خوراکی) ویتامینهای گروه B به صورت آمپول و کپسول قرص و شربت ، قطره و پماد ویتامین A+D 
2 – ترکیبات آهن و مواد معدنی به صورت قرص و کپسول 
3 – واکسن ضد کزاز و یا توأم بالغین 
4 – داروهای ضد درد قرص و شیاف و آمپول و مسکنهایی مانند هیوسین ، استامینوفن ، مفنامیک اسید ، دیکلوفناک ، ایبو بروفن 
5 – محلولهای ضد عفونی 
6 – سرمهای قندی 5% ، قندی نمکی ، لینگر لاکتات 
7 – قرص و شربت آنتی اسید و ضد نفخ (آلومینیوم ام دی ، ام جی اس ، پانکراتین ، دی ژیستو ، دای میتکون)
8 – ملینهای مجاز دوران بارداری 
9 – سنتوسینون 
10 – داروهای بی حسی موضعی به صورت پماد و آمپول (مثل لیدر کائین برای ترمیم اپی زیاتومی) 
11 – پماد و شیاف آنتی هموروئید 
12 – آمپول پروژسترونی 
13 – قرص و آمپول مترژن (داخل عضله) و یا در نظر داشتن شرایط بیمار 
14 – آنتی بیوتیکها مثل پنی سیلین و مشتقات آن ، آمپی سیلین (خوراکی و تزریقی) سفالکسین خوراکی ، داکسی سیکلین ، آموکسی سیلین خوراکی) با رعایت ملاحظات تشخیصی مثل حساسیت به پنی سیلین و گرفتن سابقه آلرژی 
15 – آمپول روگام 
16 – سولفات منیزیم (دوز اولیه در واحدهای تسهیلات زایمانی و در موارد اورژانس) 
17 – داروهای مورد نیاز جهت احیا 
18 – کرم ، ژل پماد ، قرص خوراکی و شیاف و قرص واژینال ، گیلوترلی مازول ، نیستاتین ، بتادین ، تریپل سولفا ، مترونیدازول ، میکونازول و ترکیبات مشابه 
19 – داروهای ضد خارش SAFE در حاملگی و مانند لوسیون ژرانیوم 
20 – انواع قرصهای بارداری 
21 – باتوجه به رواج داروهای گیاهی و ورود آن به دسته داروهای کشور و بی خطر تشخیص دادن آنها انواع داروهای گیاهی مجاز در بارداری و شیردهی قابل تجویز است.


+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:51  توسط شیرین زرگر | 
با سلام

افرادی که مایل هستن در کمیته های علمی-پژوهشی و ارتقاء کیفیت سایت جمعیت همکاری کنن روزهای یکشنبه به دفتر جمعیت مامایی خوزستان واقع در دانشکده پرستاری-مامایی دانشگاه جندی شاپور طبقه دوم  مراجعه کنند یا ایمیل به آدرس khmidwife@yahoo.com ارسال نمایند.                           

                                                                                                                باتشکر فراوان

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:38  توسط شیرین زرگر | 

بسمه تعالي

فصل اول: کليات و اهداف

 • ماده 1: نام جمعيت:
  نام جمعيت: جمعيت مامايي ايران 
  در اين اساسنامه , جمعيت مامايي, انجمني است علميي, تخصصي, پژوهشي , غير سياسي و غير انتفاعي که در اين اساسنامه اختصارا جمعيت ناميده مي شود..
  تبصره: ماما در اين اساسنامه , به فردي اطلاق مي شود که در رشته مامايي تحصيل کرده و مورد تاييد مرجع رسمي کشور باشد.

 • ماده 2:محل جمعيت :
  مرکز اصلي جمعيت , واقع در شهر تهران , خيابان نصرت شرقي, درب جنوبي بيمارستان امام خميني , کوچه يوسف, پلاک 37, مي باشد. جمعيت در صورت لزوم مي تواند در ساير شهر هاي کشور شعبه , دفتر يا نمايندگي داير کند.

 • ماده3: تابعيت: 
  جمعيت, تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن ملتزم به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشند و حق فعاليت عليه نظام را نخواهند داشت .

 • ماده 4: مدت فعا ليت :
  جمعيت از تاريخ تاسيس براي مدت نامحدود تشکيل مي شود.

 • ماده 5: اهداف جمعيت: 
  الف- تلاش پيگير در جهت تامين نيازهاي بهداشتي- درماني و آموزشي جامعه با بهره گيري از نظرات متخصصين مربوطه در زمينه هاي برنامه ريزي مديريت, آموزش, درمان و بهداشت.
  ب‌- تلاش در راه ارتقاي آموزشي و تخصصي و علمي مامايي به منظور ارائه بهتر خدمات مامايي به مستضعفين و محرومين در جهت استقلال و سيادت و خودکفايي جمهوري اسلامي ايران.
  ج‌- تلاش در جهت ارتباط و انسجام هر چه بيشتر ماماهاي کشور. 
  د‌- شرکت در برنامه ريزي و تحقيق در امور مامايي در زمينه هاي آموزشي, درماني, تنظيم خانواده, بهبود نسل و حفظ سلامتي مادر, جنين, نوزاد و کودک و همچنين بررسي و تحقيق و پيشنهاد برنامه ريزي در زمينه هاي اجتماعي, اقتصادي, تربيتي, مذهبي و حقوقي در ارتباط با مسايل مامايي و مادر و کودک زير نظر دولت و ارائه همکاريهاي علمي لازم.
  ه‌- فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت رفع نيازهاي علمي و خدماتي اعضا.
  و‌- کمک به آموزش هر چه بهتر ماماها و ايجاد زمينه هاي تخصصي تر لازم در قسمتهاي مختلف مامايي جهت بهره گيري بيشتر و بهتر از نيروي کار مامايي به منظور ارائه خدمت بهتر به مردم.
  ز- کوشش در راه همگاني کردن خدمات بهداشتي و درماني مامايي و ايجاد زمينه هاي همکاري و ايفاي نقش مشورتي علمي و .... جمعيت با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي, دانشگاهها , سازمان نظام پزشکي و وزارتخانه ها و موسساتي که به نحوي در پيشبرد و به ثمر رسانيدن اهداف جمعيت موثرند.
  ح‌- ايجاد و حفظ نظام صحيح مامايي (کار دولتي و کار خصوصي)
  ط‌- تلاش در جهت برقراري ارتباط لازم و کافي با ماماها و متخصصان مامايي کشورهاي ديگر جهان, به ويژه کشورهاي اسلامي, براي دستيابي به علوم و فنون جديد, درمامايي و شناساندن مامايي ايران به آنها و فراهم آوردن زمينه هاي همکاري متقابل تحت ضوابط دولت جمهوري اسلامي ايران.
  ي- ارتقا شخصيت علمي , آموزشي و درماني ماماها در سطح جامعه به ويژه گروه پزشکي و تقويت و تحکيم و اعتبار و اسم و عنوان مامايي و نظارت بر کار ماماها و ارزيابي علمي آنان طبق قوانين دولتي و حفظ حقوق ايشان.
  ک- اعلام آمادگي و ايجاد هماهنگي در بين نيروهاي مامايي جهت هرگونه همکاري با دولت و مردم در مقاطع حساس و بحراني نظير جنگ , زلزله , سيل و .......

 • ماده6: طرحها و برنامه ها و ساير اقداماتي که در اساسنامه پيش بيني شده است و به نحوي با وظايف يکي از وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط دارد, پس از کسب موافقت وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيربط, به مرحله اجرا در خواهد آمد.

   

فصل دوم: شرايط و نحوه عضويت و انواع آن

 • ماده 7: شرايط و نحوه عضويت :
  هر ماما که داراي شرايط زير باشد مي تواند با تصويب هيات مديره به عضويت جمعيت در آيد:
  • اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران
  • تبعه ايران
  • پذيرفتن مفاد اساسنامه 
  • محروم نبودن از حقوق اجتماعي و وابسته نبودن به سازمانهاي ضد مردمي و نيز گروههاي ضد انقلاب 
  • داشتن حسن شهرت حرفه اي و اخلاقي و اجتماعي
  • داشتن مدرک فوق ديپلم مامايي يا بالاتر به تاييد مرجع رسمي کشور ( فقط اعضا پيوسته)
  تبصره 1: منظور از ماما فردي است که از ابتدا صرفا در رشته مامايي تحصيل کرده است.
  تبصره 2: کساني که به صورت کارشناسي ناپيوسته مشغول به تحصيل هستند, با کارت دانشجويي به عنوان فوق ديپلم مامايي شناخته شده و کساني که در مقطع فوق ليسانس مشغول به تحصيل هستند, با کارت دانشجويي به عنوان ليساني مامايي شناخته مي شوند.
  تبصره 3: به هنگام عضويت تقاضاي کتبي شخص و پر نمودن فرم عضويت الزامي است.

 • ماده 8: عضويت در جمعيت داراي سه نوع عضو خواهد بود:
  • 1- اعضاي پيوسته که داراي حق راي بوده و اعضاي اصلي محسوب مي شوند.
  • 2- اعضاي وابسته که در رشته مامايي مشغول به تحصيل هستند(دانشجويان مامايي) يا رشته تخصصي آنها به نحوي با موضوع جمعيت ارتباط دارد.
  • 3- اعضاي افتخاري که از بين ماماها و متخصصين مامايي و ديگر متخصصين پزشکي برجسته ايراني و غير ايراني که داراي مطالعات و تحقيقات علمي ممتاز هستند و کساني که به جمعيت, کمکهاي مالي قابل توجهي مي کنند با پيشنهاد هيات مديره و مجمع عمومي انتخاب مي شوند. 
  تبصره 1: اعضاي افتخاري غير ايراني بايد هم راستا با اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران باشند.
  تبصره 2: فقط اعضا اصلي داراي حق راي و مکلف به پرداخت حق عضويت مي باشند.

 • ماده 9: چگونگي خاتمه دادن به عضويت يکي از اعضاء 
  1- استعفاي هريک از اعضاء بنا بر تمايل شخصي
  2- عدول از مندرجات ماده 7
  3- سوء استفاده از نام جمعيت و عضويت آن به تشخيص و راي اکثريت اعضاي هيئت مديره
  4- آراي صادره از محاکم قضايي جمهوري اسلامي ايران در باره محروميت از حقوق اجتماعي هر يک از اعضاي جمعيت 
  5- عدم پرداخت حق عضويت 
  6- فعاليت سياسي به نام جمعيت.


 

فصل سوم: ارکان جمعيت 

 • ماده 10: ارکا ن جمعيت عبارتند از :
  الف- مجمع عمومي
  ب- هيات مديره: مرکب از 7 نفر عضو اصلي و 3 نفر علي البدل ( هيئت مديره شعبات جمعيت در مراکز استانها 5 نفر مي باشند.)
  ج- بازرسان
  الف- مجمع عمومي 

 • ماده 11: مجمع عموي عالي ترين مرجع تصميم گيري در جمعيت است که به صورت عادي يا فوق العاده تشکيل مي شود. 

 • ماده 12: مجمع عمومي عادي با رعايت تشريفات مندرج سالي يکبار در شهريور ماه تشکيل خواهد شد و براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يک نفر اعضا ي پيوسته و جهت تصويب هر موضوعي راي موافق اکثريت اعضا حاضر ضرورت دارد. 
  در صورتي که در دعوت نخست تعداد حاضرين به حد نصاب نرسيد جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکيل و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت. 
  مجمع عمومي عادي ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيئت مديره يا يک سوم کل اعضا پيوسته تشکيل گردد.
  تبصره : دعوت از مجمع عمومي توسط هيئت مديره حداقل سه هفته قبل از موعد مقرر توسط درج آگهي در روزنامه کثير الانتشار يا ارسال دعوتنامه کتبي جهت اعضا با صورت جلسه خواهد بود.

 • ماده 13: وظايف مجمع عمومي عادي شامل:1- انتخاب اعضا هيئت مديره و بازرسان
  2- استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرسان
  3- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره
  4- تعيين خط مشي کلي جمعيت
  5- تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي و دعوتنامه هاي جمعيت

 • ماده 14: مجمع عمومي فوق العاده مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط زير تشکيل خواهد شد.
  1- با درخواست هيئت مديره يا بازرسان
  2- با درخواست يک سوم از اعضا جمعيت
  تبصره1: دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده کتبي يا با درج در روزنامه کثير الانتشار بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکيل آن توسط هيئت مديره ( يا توسط بازرسان و با اطلاع هيئت مديره ) به اطلاع اعضا خواهد رسيد.
  تبصره 2: مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت همان شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت.
  تبصره 3: تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 • ماده 15: وظايف مجمع عمومي فوق العاده
  1- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه 
  2- بررسي و تصويب انحلال جمعيت
  3- عزل هيئت مديره و تعيين هيئت مديره جديد در همان جلسه 
  تبصره: عزل هيئت مديره بايد با اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستور کار محمع قرار گيرد.

 • ماده 16: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مرکب از يک رئيس و يک منشي و دو ناظر اداره مي شود. 
  تبصره: اعضا هيئت رئيسه با اعلام و قبولي نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهد شد.
  ب- هيئت مديره 

 • ماده 17- جمعيت داراي هيئت مديره اي مرکب از 7 نفر عضو اصلي و سه نفر علي البدل خواهد بود. 
  تبصره 1: شعبات جمعيت در مرکز استانها توسط هيئتي مرکب از 5 نفر که از سوي اعضا شعبه انتخاب و يا تصويب هيئت مديره مرکزي انتصاب مي شوند اداره خواهد شد و اعضاي اين هيئتها طبق دستور العمل هيئت مديره مرکزي فعاليت خواهند نمود.
  تبصره 2: جلسات هيئت مديره با حضور نصف بعلاوه يک اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اکثريت آراء موافق معتبر خواهد بود.
  تبصره 3: اعضا هيئت مديره حداکثر يک هفته بعد از انتخاب شدن تشکليل جلسه داده و از بين خود يک نفر رئيس يک نفر نائب رئيس و يک نفر خزانه دار و يک نفر منشي انتخاب خواهند نمود و حدود اختيارات آنها را آئين نامه مشخص مي نمايد.
  تبصره 4: شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروريست و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي و 9 جلسه متناوب ( حداکثر در يک سال 5 جلسه) در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
  تبصره 5: در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يک از اعضاي هيئت مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيئت مديره به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.
  تبصره 6: هيئت مديره علاوه بر جلساتي که به طور مرتب و حداقل هر 15 روز يک بار تشکيل خواهد داد بنا بر ضرورت با دعوت کتبي يا تلفني رئيس يا نائب رئيس تشکيل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و تشکيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز خواهد بود.
  تبصره 7: داوطلبين شرکت در هيئت مديره بايد داراي دو شرط زير باشند:
  الف- مسلمان معتقد 
  ب- حداقل 12 ماه عضو جمعيت باشند.

 • ماده 18- مجمع عمومي هيئت مديره را براي مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد هيئت مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده و هيئت مديره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود انتخابات هيئت مديره جديد را برگزار نمايد و نتيجه را يک هفته قبل از پايان تصدي خود به وزارت کشور اعلام نمايد.
  در ضمن تا روي کار آمدن هيئت مديره جديد هيئت مديره قبلي موظف به انجام وظايف است.

 • ماده 19- هيئت مديره نماينده قانوني جمعيت بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح زير مي باشد:
  - حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول 
  - رسيدگي به حسابهاي جمعيت 
  - پرداخت و وصول مطالبات اجراي مصوبات مجمع عمومي 
  - افتتاح حساب در بانکها 
  - انجام تشريفات قانوني 
  - تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در کليه مراحل قانوني در محاکم
  - تعيين حکم و تعيين وکيل و عزل آنان
  - قطع و فصل دعاوي از طريق سازش 
  - در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توکيل.
  بطور کلي هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فک رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غير منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد به نام جمعيت انجام دهد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:30  توسط شیرین زرگر | 

با سلام خدمت تمامی ماماهای پر تلاش خوزستان


سمینار مشکلات روان در دوران بارداری و پزشکی قانونی

زمان:یکشنبه مورخ 1389/11/10 ساعت 8 الی 13

مکان:دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی اهواز+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:20  توسط شیرین زرگر |